ENG RUS
        Kamyshinskiy
    Mashzavod
 Auto repair shop
«Kamyshmash»