ENG RUS
        Kamyshinskiy
    Mashzavod

 Auto repair shop «Kamyshmash»